Betekenis van: ABCD Analyse

« Terug naar Marketing Begrippen

De ABCD Analyse is een marketingmodel waar er wordt gekeken naar de externe omgeving van een bedrijf. Zo komen we achter de kansen en bedreigingen van de bedrijfstak. ABCD staat voor de volgende analyses: Afnemers analyse, Bedrijfstak analyse, Concurrentie analyse en Distributie analyse.

Afnemers analyse:
De afnemers analyse is een goede manier om klanten van een organisatie te begrijpen. De afnemers analyse zorgt ervoor dat een organisatie in kan spelen op kansen en bedreigingen die haar afnemers meebrengen.

Vragen binen deze analyse zijn:

 • Wie zijn de huidige en potentiële afnemers?
 • Wat doen huidige en potentiële afnemers met de producten of diensten?
 • Waar kopen deze afnemers de producten?
 • Wanneer kopen deze afnemers de producten?
 • Waarom kopen deze afnemers de producten?
 • Waarom kopen deze afnemers de producten niet?

Bedrijfstak analyse:
De bedrijfstak analyse is er om kansen en bedreigingen te zien in de branche waar de organisatie in werkt. Er is een stappenplan om deze analyse uit te voeren, die als volgt gaat:

 1. De macro-omgeving dient in kaart te worden gebracht middels een DESTEP-analyse.
 2. De marktfactoren die de aantrekkelijkheid van de branche weergeven dienen worden te beschreven
 3. De concurrentie dient te worden geanalyseerd.

Concurrentie analyse:

De concurrentie analyse is zeer belangrijk in het ABCD model. Er wordt in deze analyse gekeken naar directe concurrenten van de organisatie. We bedoelen met concurrentie binnen deze analyse verschillende ‘krachten’ die invloed hebben op de organisatie. Dit wordt in kaart gebracht met het Vijfkrachtenmodel van Porter

Vijfkrachtenmodel van Porter:

 • Macht van de leveranciers
 • Macht van de afnemers
 • Mate waarin substituten en complementaire goederen te verkrijgen zijn
 • Nieuwe toetreders in de markt en hun dreiging
 • Onderlinge concurrentie tussen marktspelers

Distributie analyse:

De distributie analyse is er om inzicht te geven in de manier waarop de organisatie haar producten en/of diensten naar de klant distribueert. Met deze analyse worden de kansen en bedreigingen van deze distributie op de organisatie in kaart gebracht. Er zijn vier niveaus van de distributie die dienen te worden onderzocht:

 • Distributiewijze – hoe bereiken producten of diensten de afnemers?
 • Distributiefunctie – extra waardecreatie van de afnemer door distributie
 • Distributievormen en distributiepositie – aanwezigheid van de organisatie t.o.v. andere spelers
 • Distributieconcentratie – inzicht in de machtsverhouding tussen spelers

De ABCD analyse geeft dus veel inzichten in de kansen en bedreigingen van de organisatie op verschillende vlakken. Deze bevindingen kunnen weer worden gebruikt in een SWOT-analyse. Zo kun je deze afwegen tegen de sterke en zwakke punten uit de interne analyse.

Gratis Online Marketing check

Om u te helpen tijdens de oriëntatie naar online marketing en groei. Bieden we u geheel gratis en vrijblijvend een online marketing check aan.

Laat hier uw gegevens achter:
  Even bellen met Kevin?

  Bent u benieuwd geworden? Laten we dan kennismaken! Zo kunnen we u nog beter adviseren en beginnen met het vormgeven van uw plannen. Bel ons op +31642129985 of neem contact met ons op.

  Online-marketing-specialist