Privacy Policy

Velocity zet zich in om uw privacy te beschermen. Wij hebben dit privacybeleid opgesteld om u onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de persoonsgegevens(zoals hieronder gedefinieerd) die we verzamelen van gebruikers van onze website, www.velocityutrecht-marketing.com. Velocity Marketing stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Toestemming gebruiker

Door persoonsgegevens in te dienen via onze site of diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Soorten gegevens die we verzamelen

“Persoonlijke gegevens” betekent gegevens waarvan iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere niet-openbare informatie over u die is geassocieerd met of gekoppeld aan een van de voorgaande gegevens. “Anonieme gegevens” betekent gegevens die niet geassocieerd zijn met of gekoppeld aan uw persoonsgegevens; anonieme gegevens staan op zichzelf de identificatie van individuele personen niet toe. Wij verzamelen persoonsgegevens en anonieme gegevens, zoals hieronder beschreven.

Informatie die u ons verstrekt

 • Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, e-mail- en postadressen, professionele titel, bedrijfsnaam en wachtwoord wanneer u een veld in een van onze formulieren invult.
 • We bewaren informatie namens je, zoals bestanden en berichten die je opslaat via je account.
 • Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij uw naam en e-mailadres verzamelen, alsmede alle andere inhoud in de e-mail, om u een antwoord te sturen.
 • Wij verzamelen ook andere soorten persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw besturingssysteem en versie, product registratienummer en andere gevraagde informatie indien u via e-mail contact met ons opneemt met betrekking tot ondersteuning voor de diensten.
 • We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen, zoals op andere punten op onze site waarin wordt vermeld dat persoonsgegevens worden verzameld.

Informatie verzameld via technologie

Om onze site en diensten nuttiger voor u te maken, verzamelen onze servers (die kunnen worden gehost door een derde dienstverlener) informatie over u, inclusief uw browsertype, besturingssysteem, internetprotocol (ip)-adres (een nummer dat is automatisch toegewezen aan uw computer wanneer u het internet gebruikt, dat kan verschillen van sessie tot sessie), domeinnaam en/of een datum-/tijdstempel voor uw bezoek.

Wij gebruiken ook cookies en url-informatie om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en de informatie waarop u heeft gezocht en die u hebt gezien. “cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer verstuurt terwijl u een website bekijkt. wij kunnen zowel sessiecookies gebruiken (deze vervallen zodra u uw webbrowser sluit) als persistente cookies (deze op uw computer blijven totdat u ze verwijdert) om u een persoonlijke en interactieve ervaring op onze site te geven. persistente cookies kunnen worden verwijderd door de bestandsaanwijzingen in de internetbrowser te volgen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Algemeen gebruik:

In het algemeen worden de persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruikt of om te reageren op verzoeken die u indient, of om ons te helpen u beter van dienst te brengen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Om het aanmaken en beveiligen van uw account op ons netwerk te vergemakkelijken;
 • U identificeren als gebruiker in ons systeem;
 • Een verbeterd beheer van onze site en diensten aanbieden;
 • De diensten verlenen die u verzoekt;
 • De kwaliteit van de ervaring verbeteren wanneer u interactie heeft met onze site en diensten;
 • Antwoord op uw vragen met betrekking tot werkgelegenheden of andere verzoeken;
 • U van tijd tot tijd telefonosch te bellen als onderdeel van secundaire fraudebescherming of om uw feedback te vragen; en
 • Om nieuwsbrieven, onderzoekingen, aanbiedingen en ander promotiemateriaal te verzenden met betrekking tot onze diensten, voor andere marketingdoeleinden van het bedrijf, en met betrekking tot relevante aanbiedingen van partners.

Creatie van anonieme gegevens:

Wij kunnen anonieme gegevens registraties maken van persoonlijke gegevens door informatie (zoals uw naam) uit te sluiten die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maakt. We gebruiken deze anonieme gegevens om aanvraag- en gebruikspatronen te analyseren, zodat we de inhoud van onze diensten kunnen verbeteren en de site-navigatie kunnen verbeteren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om anonieme gegevens voor welke toepassing dan ook te gebruiken en naar eigen goeddunken anonieme gegevens openbaar te maken aan derden.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 3. Op basis van jouw toestemming;
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens (persoonsgegevens) niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Informatie verzameld van derde bedrijven

Wij kunnen persoonlijke en/of anonieme gegevens over u ontvangen van bedrijven die onze diensten aanbieden via een co-branded of private-labeled website of van bedrijven die hun producten en/of diensten op onze site aanbieden. Deze derde partijen kunnen ons persoonsgegevens verstrekken. Wij kunnen deze informatie toevoegen aan de informatie die we reeds van u hebben verzameld via onze site om de diensten die wij verlenen te verbeteren.

Informatie verzameld van sociale netwerksites

Als u aanmeldt op de service met uw inloggegevens van een sociale netwerksite (bijv. facebook of twitter), kunnen wij persoonlijke en/of anonieme gegevens over u ontvangen van een dergelijke sociale netwerksite, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid van de derde aanbieder van dergelijke sociale netwerksite. Facebook kan bijvoorbeeld uw vriendenlijst met ons delen, om ons te helpen uw account op te maken en andere servicegebruikers te vinden die u kent. wij kunnen deze informatie toevoegen aan de informatie die we reeds van u hebben verzameld via de service.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij maken uw persoonsgegevens vrij zoals hieronder en elders in dit privacybeleid beschreven.

Derde dienstverleners

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde dienstverleners om: u de diensten te bieden die wij u via onze site bieden; uitvoeren van kwaliteitsborging tests; om het aanmaken van accounts te vergemakkelijken; technische ondersteuning te verlenen; en/of andere diensten aan het bedrijf te verlenen. deze externe dienstverleners zijn verplicht om uw persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan om de diensten te verlenen die door het bedrijf worden gevraagd.

Andere bekendmaking

Ongeacht de keuzes die u maakt met betrekking tot uw persoonsgegevens (zoals hieronder beschreven), kan het bedrijf persoonsgegevens openbaar maken als het ter goed trouwer gelooft dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is (a) in verband met enig juridisch onderzoek; (b) om te voldoen aan relevante wetten of te reageren op subpoena of warrants die aan onderneming worden bediend; (c) om de rechten of eigendom van een bedrijf of gebruikers van de diensten te beschermen of te verdedigen; en/of (d) onderzoeken of helpen bij het voorkomen van enige overtreding of potentiële overtreding van de wet, dit privacybeleid of gebruiksvoorwaarden.

Gegevensverzameling van derden

Wanneer u op een link naar een andere website of locatie klikt, verlaat u onze site en gaat u naar een andere site en een andere entiteit kan persoonsgegevens of anonieme gegevens van u verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe websites of hun inhoud en kunnen niet verantwoordelijk zijn voor deze externe websites. houd er rekening mee dat de voorwaarden van dit privacybeleid niet van toepassing zijn op deze externe websites of inhoud, of op enige verzameling van gegevens nadat u op links naar dergelijke externe websites heeft geklikt.

Uw keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

Keuzes die wij u keuzes bieden met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens:

Wij zullen u periodiek gratis nieuwsbrieven en e-mails sturen die het gebruik van onze site of diensten rechtstreeks promoten. Wanneer u nieuwsbrieven of promotie communicatie van ons ontvangt, kunt u een voorkeur geven om geen verdere communicatie van ons te ontvangen en krijgt u de mogelijkheid om “uit te schrijven” door de instructies voor afmelden te volgen in de e-mail die u ontvangt of door contact op te nemen ons rechtstreeks (zie contactgegevens hieronder).

Ondanks uw aangegeven e-mailvoorkeuren kunnen wij u service gerelateerde communicatie sturen, inclusief kennisgevingen van eventuele updates van onze gebruiksvoorwaarden of privacy beleid.

Wijzigingen in persoonsgegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen door een e-mail naar ons te sturen op het hieronder vermelde e-mailadres. U kunt ons vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens, maar houd er rekening mee dat wij mogelijk verplicht zijn deze informatie te bewaren en niet te verwijderen (of deze informatie gedurende een bepaalde tijd te bewaren, in welke gevallen wij pas aan uw verwijderingsverzoek zullen voldoen na wij hebben aan dergelijke vereisten voldaan). Wanneer wij informatie verwijderen, wordt deze uit de actieve database verwijderd, maar kan blijven in ons archief. Wij kunnen uw gegevens bewaren voor fraude of soortgelijke doeleinden.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Ons bedrijf zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken verschillende industrie-standaard beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Geen enkele methode van overdracht via internet, of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kan het bedrijf haar redelijke inspanningen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, het bedrijf kan de absolute veiligheid niet garanderen.

Contactgegevens

Tet bedrijf verwelkomt uw opmerkingen of vragen betreffende dit privacybeleid. e-mail ons aub info@velocityutrecht.com

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is onderworpen aan af en toe herziening, en indien we enige materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons gegeven en/of door een kennisgeving van de wijzigingen op onze site prominent te plaatsen. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht op het eerste dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mail kennisgeving aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze plaatsing van een kennisgeving van de wijzigingen op onze site. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze dienst. houd er rekening mee dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonlijke gegevens om uw meest actuele e-mailadres te verstrekken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons heeft gegeven niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u de hierboven beschreven kennisgeving te bezorgen, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen. In ieder geval kunnen wijzigingen in dit privacybeleid invloed hebben op ons gebruik van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voordat onze u kennisgeving heeft van de wijzigingen. Als u geen wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wilt toegestaan, dient u ons voor de ingangsdatum op de hoogte te geven van de wijzigingen dat u uw account bij ons wilt deactiveren. voortdurend gebruik van onze site of dienst, na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft aan dat je deze wijzigingen bevestigt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen.